Kuidas Windows’i mängimiseks tweakida

Igaljuhul eksitav pealkiri, aga paremat ei tulnud pähe. Siin on skript, mis Windows Service-ite Startup type-i muudab disabled-iks. Kes tahab sellega mässata, siis omal vastutusel.

Põhimõte on, et kui tahad mingid kindlad service-id Disabled-iks panna, siis võiks selleks mingi skript olla. Kasutada saab seda nii, et kõigepealt muudad Computer Management paneelil vastavate service-ite, mida tahad kinni lülitada,  Status-e  Stopped olekuks. Seda saab näha Properties-> Service Status all. Siis jooksutad seda skripti ja tekib uus skript, mida saab kasutada samade Stopped olekus Service-ite Startup disabled-iks muutmiseks tulevikus.

Seega tuleb kõik vajaminevad Servicei’d kindlasti Started olekusse viia ja ülejäänud stopped olekusse. Ja lihtsalt jooksutada seda skripti, et saada uus skript. Loogiline? Põhimõtteliselt ma ei tea, kuidas neid service-ite olekuid salvestada saab, seega selline skriptide süsteem. Kui saadud skripti kasutada hiljem mingi olematu service’i disablemiseks, siis töötab skript ülejäänud service-ite jaoks edasi. Rohkem testinud pole ja mõte suht kinni, mis võiks valesti minna. Põhimõtteliselt kõik võib valesti minna.

Aga saadud skript(see on see sktipt, mille saad, kui jooksutad siinkirjutatud skripti) on suhteliselt loetav, seega peaks seda testimiseks paari service-iga kasutama. Kõigepealt võib ära kustutada kõik peale kolme esimese rea(või niipalju kui serviceid tahad), salvestada skript test.bat failina ja jooksutada adminnina. Servicite  nimed on selles .bat failis “Päris nimed”, neid näeb service-ite paneelil, properties-> ServiceName realt.


Set objFSO=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

' muuda seda faili siin all jutum2rkides! Jookseb adminnina ainult.
outFile="c:\test.txt"
Set objFile = objFSO.CreateTextFile(outFile,True)
objFile.Write "@echo off" & vbCrLf

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\CIMV2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_Service",,48)
For Each objItem in colItems
If objItem.State = "Running" Then
objFile.Write ""
Else
objFile.Write "sc config " & objItem.Name & " start= disabled" & VBNewLine
End If
Next
objFile.Close

Ok, esiteks siis tuleks see skript salvestada save.vbs failina. Siis tuleb muuta save.vbs failis”c:\test.txt” mingiks .bat failiks, mida ei eksisteeri, sest muidu see kirjutatakse üle. Näiteks “c:\save.bat”.Siis saab seda save.vbs faili adminnina jooksutada(peab olema adminn, muidu ei saaa). Edasi tekib”c:\save.bat”, või misiganes sai ennem määratud. Siis võib seda save.bat faili testida, nagu varem öeldud.

Igaljuhul disableb see save.bat fail nüüd koguaeg neid serviceid, mis tahad. Rohkem seletada ei oska.

Advertisements