ASCII põhitabel

000 00 NUL null

001 01 SOH päise algus

002 02 STX teksti algus

003 03 ETC teksti lõpp

004 04 EOT saatmise lõpp

005 05 ENQ päring

006 06 ACK kinnitamine

007 07 BEL helin

008 08 BS tagasilüke

009 09 HT horisontaaltabeldus

010 0A LF reavahetus

011 0B VT vertikaaltabeldus

012 0C FF formulari ettesööt

013 0D CR tagasijooks

014 0E SO kooditabelist välja

015 0F SI kooditabelisse sisse

016 10 DLE kanalivahetus

017 11 DC1 seadmemärk

018 12 DC2 seadmemärk

019 13 DC3 seadmemärk

020 14 DC4 seadmemärk

021 15 NAK kinnituse eitamine

022 16 SYN sünkroniseering

023 17 ETB ülekandeploki lõpp

024 18 CAN tühistamine

025 19 EM meediumi lõpp

026 1A EOF faili lõpp

027 1B ESC pagu

028 1C FS faili eraldaja

029 1D GS grupi eraldaja

030 1E RS kirje eraldaja

031 1F US elemendi eraldaja

032 20 SP tühik

033 21 ! hüüumärk

034 22 ” jutumärk

035 23 # numbriosund

036 24 $ dollarimärk

037 25 % protsendimärk

038 26 & ampersand

039 27 ‘ ülakoma

040 28 ( ümarsulg

041 29 ) ümarsulg

042 2A * tärn

043 2B + plussmärk

044 2C , koma

045 2D – miinusmärk

046 2E . punkt

047 2F / kaldkriips

048 30 0

049 31 1

050 32 2

051 33 3

052 34 4

053 35 5

054 36 6

055 37 7

056 38 8

057 39 9

058 3A : koolon

059 3B ; semikoolon

060 3C < võrratusmärk

061 3D = võrdusmärk

062 3E > võrratusmärk

063 3F ? küsimärk

064 40 @ kommertsmärk

065 41 A

066 42 B

067 43 C

068 44 D

069 45 E

070 46 F

071 47 G

072 48 H

073 49 I

074 4A J

075 4B K

076 4C L

077 4D M

078 4E N

079 4F O

080 50 P

081 51 Q

082 52 R

083 53 S

084 54 T

085 55 U

086 56 V

087 57 W

088 58 X

089 59 Y

090 5A Z

091 5B [ nurksulg

092 5C \ kurakaldkriips

093 5D ] nurksulg

094 5E  ^ katus

095 5F _ allkriips

096 60 ` üksisjutumärk (vt. ka x27 ülakoma)

097 61 a

098 62 b

099 63 c

099 64 d

100 65 e

101 66 f

103 67 g

104 68 h

105 69 i

106 6A j

107 6B k

108 6C l

109 6D m

110 6E n

111 6F o

112 70 p

113 71 q

114 72 r

115 73 s

116 74 t

117 75 u

118 76 v

119 77 w

120 78 x

121 79 y

122 7A z

123 7B { looksulg

124 7C | püstkriips

125 7D } looksulg

126 7E ~ tilde

127 7F DEL kustutamine

 

ASCII tabel.

Advertisements