Pärnu säästev areng

Kokkuvõte säästva arengu rakendamisest Pärnu linnas. Säästev areng ja Agenda 21 Säästva arengu tunnustamine sai alguse Rio de Janeiro’s Brasiilias 1992 aastal Seal võeti vastu 177 riigi poolt ülemaailmne säästva arengu deklaratsioon Agenda 21 Pärnu kohalik Agenda 21 e. säästva arengu kava sai valmis 2004 aastal Säästev areng käsitleb vähemalt kolme valdkonda: keskkond, majandus ja […]

Read more "Pärnu säästev areng"